Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Versenykiírás

 

Bajnokság szervezője, rendezője

 

 

Mór Városi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MOVLSZ).

 

 

Bajnokság célja

 

 

 • A város és környéke labdarúgást kedvelő fiataljainak, idősebbjeinek biztosítani, hogy szervezett, versenyszerű körülmények között sportolási igényüket kielégíthessék, játéklehetőséget biztosítva.
 • A bajnokság győzteseinek, helyezettjeinek megállapítása.
 • A labdarúgás népszerűsítése.
 • Sportszerű magatartás, fair-play és etikai normák elmélyítése.
 • A mérkőzések nézőinek szórakoztatása.

 

 

Bajnokság helye, rendszere, és ideje

 

 

A bajnokság mérkőzéseinek helye (a szabályoknak megfelelő):

 • a MOVLSZ salakos kispályáin,
 • a Volán Zrt. Móri Üzemigazgatósága salakos kispályáján.

 

A bajnokság rendszere:

 • kétfordulós tavaszi-őszi, körmérkőzéses, kivétel lehet az öregfiúk osztály.

 

A bajnokság tervezett ideje:

 • bajnokság kezdete 2009.04.06.,
 • tavaszi forduló 2009.04.06-tól 2009.06.28-ig,
 • őszi forduló 2009.07.21-től 2009.10.11-ig,
 • nyári szünet a két forduló között 2009.07.01-től 2009.07.20-ig,
 • sorsolás szerint időpontban, hétfőtől-péntekig (heti 1 mérkőzés),
 • folyamatosan 11-15 héten keresztül,
 • a mérkőzések kezdési időpontjai a sötétedéstől függően változnak (16:15, 17:15, 17:30, 18:30, 18:45).

 

 

Bajnokság részvevői

 

 

A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a MOVLSZ szabályzatait, versenykiírását elfogadják, és magukra nézve kötelezően betartják. A nevezési lapot határidőre leadják, a nevezési díjat és az éves tagdíjat időben befizetik, továbbá a MOVLSZ felé fennálló tartozásuk nincs.

A nevezési díjat a MOVLSZ elnöksége határozza meg, a díj mértéke a jelentkezett csapatok számának függvényében változhat.

 

 

Bajnokság részvevői (folytatás)

 

 

            MOVLSZ tagdíj: 5000,- Ft, azaz Ötezer,- Ft / csapat / év.

 

Határidők:

 • nevezés 2009.03.15.
 • nevezési és tagdíj befizetés 2009.03.19-20
 • nevezési és tagdíj díj pótbefizetés: 2009.03.23.

 

A bajnokságot egy első osztály, egy másod osztály és egy öregfiúk osztály képezi. Az egyes csoportok létszáma a benevezett csapatok számától függ. A kispályás bizottság fenntartja magát a jogot, hogy a túl sok csapat jelentkezése esetén egy harmadik osztályt is indítson. A csapatok besorolását a MOVLSZ versenybizottsága végzi a MOVLSZ elnökségének jóváhagyásával. A MOVLSZ versenybizottsága az újonnan alakult csapatokat a másod osztályba sorolja.

 

 

Helyezések eldöntése

 

 

A helyezések eldöntése a labdarúgás játékszabályai alapján kerül megállapításra. A győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont és a vereségért nem jár pont. A bajnokság helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok összessége határozza meg. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

 • az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége,
 • az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége,
 • a bajnokságban elért több győzelem,
 • a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége,
 • a bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól,
 • sorsolás.

 

Amennyiben valamelyik csapat az egymás elleni mérkőzésekhez köthető bármilyen fegyelmi elmarasztalást kapott, akkor a vétlen csapat kapja a jobb helyezést és fenti sorrendet már nem kell figyelembe venni.

 

 

Díjazás

 

 

Az osztályok 1-3. helyezettjeinek és a gólkirályainak díjazása serleg és oklevél. A MOVLSZ elnöksége anyagi lehetőségeihez és egyéb felajánlásokhoz mérten további díjazások lehetőségét tartja fenn.

 

 

 

 

Feljutás, kiesés

 

 

A bajnokság végén az első osztály két utolsó helyezett csapata kiesik a másodosztályba. A másod osztály első és második helyezett csapata feljut az első osztályba. A másodosztályból kieső csapatok nincsenek. Az öregfiúk osztályból feljutó és kieső csapatok nincsenek. A visszalépések és a kizárások miatt történő besorolások ügyében a MOVLSZ versenybizottsága dönt, a MOVLSZ elnökségének jóváhagyásával.

 

 

Visszalépés, ki nem állás, várakozás, előrehozás

 

 

Az a csapat, amelyik év közben bármilyen okból visszalép, írásban kell, hogy közölje a visszalépésének a tényét a MOVLSZ versenybizottsága és elnöksége felé. A MOVLSZ versenybizottsága a visszalépett csapat összes eredményét törli.

 

Az a csapat, amelyik indokolatlanul nem áll ki a sorsolás szerinti időpontban vesztes csapatnak tekintendő, az ellenfele kapja a 3 pontot 3:0-s gólaránnyal. Továbbá a vétkes csapattól 3 büntetőpont levonásra kerül, amennyiben a vétkes csapatot senki nem képviseli. Az a csapat, amelyik 3 alkalommal nem áll ki, a MOVLSZ versenybizottsága a MOVLSZ elnökségének jóváhagyásával a bajnokságból kizárja, valamint az összes eredménye törlésre kerül. A bajnokságból kizárt csapat a következő évben nem szerepelhet a bajnokságban. Megfelelően indokolt (előre nem látott esemény pl. baleset) ki nem állás esetén a MOVLSZ versenybizottságát haladéktalanul értesíteni kell.

 

A mérkőzéseket a sorsolás szerinti időpontban le kell játszani. A mérkőzéseket pontosan kell kezdeni, várakozási idő és késés nincs.  

 

A mérkőzést előre hozni a sorsolás szerinti időponthoz képest csak a két csapatvezető aláírását, jóváhagyását tartalmazó írásos beleegyezés alapján, indokolt esetben a MOVLSZ versenybizottságának engedélyezésével lehet. A kérelmet 2 héttel a kisorsolt időpont előtt be kell adni, az új megegyezett időpont feltüntetésével a MOVLSZ versenybizottságának. A halasztás alapesetben nincs, de a halasztást különösen indokolt esetben kizárólag a MOVLSZ versenybizottsága engedélyezheti. A bajnokság utolsó három fordulójában lévő mérkőzéseket semmilyen indok alapján nem lehet elhalasztani vagy előrehozni.

 

Az időjárási viszonyok miatt elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzést 1 héten belül le kell játszani, az új időpont kijelöléséről a MOVLSZ versenybizottsága a csapatvezetőkkel egyeztetve írásban dönt.

Ha a játékvezető a mérkőzés kezdése előtt legalább 5 perccel nem jelenik meg, a MOVLSZ versenybizottságát haladéktalanul értesíteni kell, hogy azonnal intézkedni tudjon a játékvezető pótlásáról. A mérkőzést játékvezető nélkül nem lehet lejátszani.

 

 

Játékjogosultság

 

 

A MOVLSZ által szervezet labdarúgó bajnokságban bárki jogosult szerepelni, amennyiben betöltötte a 14. életévét és rendelkezik a MOVLSZ által érvényesített fényképes igazolással, felső korhatár nincs. Az igazolás csak akkor van érvényesítve, ha a játékos rendelkezik a MOVLSZ által kibocsátott érvényes és hiteles szülői (kiskorúak – 18 év alatti), illetve saját felelősség (nagykorúak – 18 év feletti) nyilatkozattal. A sportorvosi szakvéleményt nem kötelező elkészíteni, de a MOVLSZ javasolja, hogy minden 18 év alatti játékos legalább félévente, illetve minden 18 év feletti játékos évente készítesse el.

 

A bajnokság minden osztályában korlátlan számban szerepelhetnek a nagypályás amatőr bajnokságokban és a nemzeti bajnokságokban (pl. NB1, NB2) játszó, igazolt játékosok. A profi szerződésű játékosok szerepléséhez azonban egyesületük írásbeli engedélye szükséges, amelyet a MOVLSZ versenybizottságának le kell adni.

 

Az első, illetve másod osztályban szerepeltetett játékosok nem játszhatnak más osztályban, csak az öregfiúk osztályban szerepeltethetők kettős igazolással, ha megfelelnek az öregfiúk osztály követelményeinek. A kettős igazolással rendelkező játékosoknak mindkét osztályba érvényes igazolással kell rendelkezniük.

 

Az öregfiúk osztályba csak az a játékos kap igazolást, aki megfelel a fenti általános igazolási szabályoknak (saját felelősség nyilatkozat) és a nevezési évben betölti a 35. életévét.

 

 

Igazolás, átigazolás

 

 

A bajnokságba igazolni egész évben lehet, kivéve a bajnokság utolsó három fordulóját.

 

A bajnokságban átigazolni csak a nevezési idő lejártától a bajnokság első mérkőzésének kezdetéig, továbbá a nyári szünet kezdetétől a nyári szünet végéig lehet.

 

 • Egy játékos egy bajnokságon belül legfeljebb két csapatban szerepelhet.
 • Egy csapat megszűnésekor valamennyi játékos azonnal leigazolható.
 • Egy játékos szabadon átigazolhat egy másik csapatba, amennyiben a jelenlegi csapatával nincs egyéb, hiteles megállapodása. Ha ennek ellenére a jelenlegi klubja visszatartja az átigazolását, akkor a MOVLSZ fegyelmi bizottsága elé kerül az ügye.
 • A visszalépett csapatok játékosait csak másik osztályba lehet igazolni.
 • A kizárt csapatok játékosai csak a következő évi bajnokságban igazolhatók.

 

 

 

Fegyelmi tárgyalás, óvás, fellebbezés

 

 

A MOVLSZ fegyelmi bizottsága fegyelmi tárgyalást (amennyiben kell tartani) minden héten hétfői napokon tart a Wekerle Sándor Szabadidő Központban. Ha a mérkőzés félbeszakadt, elmaradt vagy beszüntetésre került fegyelmi, etikai vétség végett, akkor a csapatok egy-egy képviselőjének és a játékvezetőnek kötelező a megjelenés, idézés nélkül is. A kiállítások és egyéb fegyelmi, etikai ügyekben a MOVLSZ fegyelmi bizottsága dönt, a mindenkori etikai és fegyelmi szabályzat alapján. A fegyelmi tárgyaláson a játékos részt vehet, de idézés esetén a megjelenése kötelező.

 

Óvást 8 napon belül, írásban kell benyújtani a MOVLSZ fegyelmi bizottságához, az óvási díj befizetésével együtt.

Óvási díj: 2000,- Ft, azaz Kétezer,- Ft.

           

Az óvás határozata ellen fellebbezést lehet benyújtani a MOVLSZ elnökségéhez, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban a fellebbezési díj befizetésével együtt.

Fellebbezési díj: 4000,- Ft, azaz Négyezer,- Ft.

 

Az óvási és fellebbezési díjat a MOVLSZ nem térít vissza.

 

 

Szabályok, szabályzatok

 

 

 • A kispályás labdarúgás játékszabályai 2009.
 • A kispályás labdarúgás etikai normái 2009.
 • A kispályás labdarúgás fegyelmi szabályzata 2009.
 • A kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2009.

 

 

Rendelkezések

 

 

Ha versenykiírás úgy sértik, hogy a mérkőzés ettől függetlenül lejátszható, akkor a mérkőzést le kell játszani, de fegyelmi vétség miatt az ügy a fegyelmi bizottság elé kerül, a továbbiakról a fegyelmi bizottság dönt.

 

A véglegesen kiállított, illetve 5 sárga lapot összegyűjtött játékos 1 soron következő bajnoki mérkőzésen nem szerepelhet, játékjogáról a fegyelmi bizottság dönt. A sárga-piros lapos kiállításnál a sárga lapokat nem számoljuk.

 

Ha a MOVLSZ versenybizottsága egy mérkőzés újrajátszását rendeli el, akkor azon a mérkőzésen csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik az eredeti időpontban érvényesített igazolásuk volt.

           

A mérkőzések közötti szünet nem lehet több 5 percnél.

 

Rendelkezések (folytatás)

 

 

Időjárási vagy egyéb külső körülmények végett felfüggesztett mérkőzéseknél, ha a mérkőzés játékidejének 75%-a letelt, a mérkőzést befejezettnek kell tekinteni és a mérkőzésen elért eredmény a mérvadó. Ha a mérkőzés 50%-a letelt, de a 75%-ot még nem éri el, akkor a résztvevő csapatok írásban, közös megegyezéssel eldönthetik, hogy elfogadják a mérkőzésen addig elért eredményt, vagy a mérkőzés hátralévő játékidejének lejátszása mellett döntenek. Az elhalasztott mérkőzésen csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik az eredeti időpontban is szerepeltek a jegyzőkönyvben. Ha a mérkőzés 50%-a nem telt le, akkor a mérkőzés hátralévő játékidejének lejátszása kötelező.   

 

A bajnokság utolsó három fordulójában nincs lehetőség mérkőzés halasztására valamint új játékos igazolására sem!

 

A mérkőzésre a játékvezetőt a MOVLSZ játékvezetői bizottsága jelöli ki. A MOVLSZ játékvezetői keretét a játékvezetői bizottság határozza meg, a MOVLSZ versenybizottságának és elnökségének jóváhagyásával. A mérkőzések előtt a játékvezetőnek kötelessége a jegyzőkönyvet és az igazolásokat leellenőrizni. A mérkőzés jegyzőkönyvének hiányában a mérkőzést nem lehet elkezdeni és az esetet haladéktalanul jelenteni kell a versenybizottságnak. A mérkőzés jegyzőkönyvébe csak a játékvezető írhat. A mérkőzés végén a csapatvezetőknek aláírásukkal le kell igazolniuk a jegyzőkönyvet.

 

A mérkőzéseken a csapatok kötelesek egységes felszerelést használni. Egyforma színű mez esetén a pályaválasztónak kell kitérni és más színű mezről gondoskodnia. A mérkőzés lejátszásához szükséges labdáról a pályaválasztó csapatnak kell gondoskodnia. A MOVLSZ elnöksége javasolja a számozott mezek használatát.

 

A MOVLSZ a mérkőzésekre labdát és jelölő trikót is tud biztosítani átadás-átvételi elismervény aláírása és kaució ellenében. Váltópénzről (apró) a felvevőnek kell gondoskodnia. A labda, illetve a jelölőtrikó visszavétele után a kaucióból 200,- Ft, szóval Kétszáz,- Ft a MOVLSZ-nél marad.

 • Jelölőtrikó kaució: 1200,- Ft, azaz Egyezerkétszáz,- Ft.
 • Labda kaució: 1200,- Ft, azaz Egyezerkétszáz,- Ft.

Amennyiben a felszereléseket bármilyen okból nem tudják kivételezni, az ebből eredő mérkőzés elmaradásért a MOVLSZ semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A versenybizottság fenntartja magának a jogot, hogy a versenykiírást év közben kiegészítheti, módosíthatja, vagy egyes részeit törölheti. A változásokat email formájában közli a csapatvezetőkkel, a hatályba lépés előtt legalább egy héttel. Egyéb nem szabályozott kérdésekben a versenybizottság maga dönt a játékszabályok és a fair-play alapelvének megtartása mellett.

 

Érvényes: 2009.03.13-tól visszavonásig.