Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Etikai szabályzat

Készült az MLSZ által kiadott „A magyar labdarúgás etikai normái” szabályzata alapján.
A kispályás
labdarúgás
etikai normái
2009.
Mór Városi Labdarúgó Szövetség
(MOVLSZ)
8060 Mór Szent István tér 6.
MÓR VÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
A KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS ETIKAI NORMÁI 2009.
Rendelkezés
A kispályás labdarúgás etikai normáinak, szabályzatainak megsértése
etikai vétségnek minősül és az ügy a fegyelmi bizottság elé kerül,
továbbiakról a fegyelmi bizottság dönt.
A fegyelmi bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a kispályás labdarúgás
etikai normái szabályzatot év közben kiegészítheti, módosíthatja, vagy egyes
részeit törölheti. A változásokat email formájában közli a csapatvezetőkkel, a
hatályba lépés előtt legalább egy héttel.
Érvényes: 2009.03.15-től visszavonásig.
A labdarúgók etikája
A maximális erőfeszítés a győzelem érdekében. Minden játék célja a
győzelem. Aki nem a győzelemért harcol, becsapja csapatát, annak
szurkolóit, az ellenfelet, a nézőket és rossz fényben tünteti fel önmagát.
Az „anti-futball”, az időhúzás minden formájának kerülése. A pozitív
játék akkor is követelmény, ha a csapat már elérte a kívánt eredményt.
Ellenállás sportszerűtlen kísértéseknek. A korrupció, a mérkőzés
eredményében való megállapodás, az alkoholos állapotban történőjáték,
stb. akkor is etikai vétség, ha nem kerül nyilvánosságra.
Az ellenfél tiszteletben tartása. Az ellenfél épp úgy szereti a futballt, mint
mi magunk, és őis győzni akar. A mérkőzés küzdelem, de nem háború. A
mai ellenfél akár egy év múlva csapattársunk lehet.
Az ellenfél testi épségének megóvása. Kerülni a durva vagy veszélyes
„belemenéseket”; segítségnyújtás az ellenfél sérült játékosának.
Tisztelet a játékvezetővel és segítőivel szemben, a szabályok
betartása. A labdarúgás olyan játék, amelynek a szabályai egyszerűek,
mindenki által megtanulhatók, érdemes ezekkel pontosan tisztában lenni.
A játékvezető a szabályok legfőbb őre, akinek ítéleteit tisztelettel kell
fogadni. Reklamálással amúgy sem lehet a játékvezetőt ítélete
megváltoztatására bírni.
Az ellenfél vezetőinek és szurkolóinak megbecsülése. Tudomásul kell
venni, hogy nem csak a mi csapatunk hívei szurkolnak a nézőtéren. A
bekiabálásokat nem kell mindig „meghallani”, még kevésbé reagálni rájuk.
Sportszerű és példamutató magatartás a játéktéren kívül is. A
játéktéren kívüli magatartás például nem az indulatok – főleg nem a
negatív indulatok – szabadjára engedése, sokkal inkább a felhevült
játékostársak megnyugtatása. A szabály ezen részére vonatkozik arra a
labdarúgóra is, aki a mérkőzésen, mint nézővan jelen, de a bajnokságba
érvényes igazolása van.
Etikai normák csapatvezetők számára
A labdarúgás etikájában kulcsfontossága van a csapatvezetők etikai
felfogásának és magatartásának. Személyiségük, morális beállítottságuk
közvetlenül kihat az általuk vezetett csapatok játékosainak etikai színvonalára.
Szinte minden csapatvezetői szónak, döntésnek és gesztusnak erkölcsi
hatása van.
A vezetésére bízott csapat fejlesztése, amely vonzóvá teszi a játékot a
közönség számára. Természetes és helyes, hogy a csapatvezető a
gondjára bízott csapat maximális eredményességére törekszik. Nem
mindegy azonban, hogy ezt milyen eszközökkel éri el. A sportág és annak
népszerűsége megköveteli a látványos, vonzó pozitív játékot.
A sportág megóvása negatív befolyásoktól, mint amilyen a
rasszizmus, a durvaság, az anti-futball, stb. Ezek a veszélyek
napjainkban erősebbek, mint a múltban. Nagy figyelmet kell fordítani az
ilyen befolyásokra, mindent megtéve azért, hogy a játékosok ezektől
mentesek maradjanak.
Ellenállás sportszerűtlen kísértéseknek. A korrupció, a mérkőzés
eredményében való megállapodás, az alkoholos állapotban történőjáték,
stb. akkor is etikai vétség, ha nem kerül napvilágra.
A sportszerűség szellemének megértetése a játékosokkal. Ez a
kötelezettség a csapatvezetők legnemesebb feladata. Nem kell háttérbe
szorítani a játéktudást, hogy a játékosok megértsék és kövessék az etika
szellemét, a játéktéren, a játéktéren kívül; mérkőzésen, sőt a mindennapi
életben is.
A játék- és versenyszabályok, valamint a játékvezetők tiszteletben
tartása. A játék szellemének megőrzése elsődlegesen csapatvezetői
feladat. Ide tartozik a játékosok felfogásának a szabályos játék
szellemében valóirányítása, a szabályok kijátszására irányuló kísérletek
kerülése, továbbá a korrekt, tiszteletteljes magatartás a játékvezetőkkel
szemben és ennek megkövetelése a játékosoktól.
Korrekt és példamutató magatartás az ellenféllel szemben. A sokszor
emlegetett „az ellenfél nem ellenség” elv ma is érvényes. A csapatvezető
tartózkodjék például az ellenfél megfélemlítésére irányuló taktikától, az
ellenfél játékosainak szidalmazásától, velük szemben vulgáris kifejezések
használatától.
 Speciális etikai követelmények fiatal játékosokkal, különösen
gyermek labdarúgókkal foglalkozó csapatvezetőkkel szemben. A
fiatalokkal foglalkozó csapatvezetőkre többletfelelősség is hárul. A fiatalok
egészsége és erkölcsi nevelése fontosabb, mint a mérkőzések eredménye,
fontosabb, mint akár a csapat, akár a csapatvezetővagy éppen a szülők
presztízse.
A játékvezetők etikája
A fizikai és szellemi képességek fejlesztése, a lehetőlegjobb mérkőzés
vezetés érdekében.
Kellőbátorság az ítéletek meghozatalánál (beleértve a „népszerűtleneket” is.
Teljes pártatlanság, minden külsőbefolyástól valómentesség.
A játékosok épségének védelme.
Kellőtisztelet a játékosokkal és csapatvezetőkkel szemben.
A játékvezetői jelentésben teljes ragaszkodás az igazsághoz.
A fiatal játékvezetők fejlődésének segítése.
Tartózkodás a játékvezető-kollegák nyilvános bírálatától.
Etikai normák MOVLSZ vezetőtisztségviselőinek számára
A szövetség vezetőinek magatartása, etikai felfogása döntő mértékben
határozza meg a szövetség valamennyi tagjának, de különösen a
csapatoknak a sportszerűvagy sportszerűtlen viselkedését. A vezetői etika
nemcsak egy-egy eset alakulására lehet kedvezővagy kedvezőtlen hatással,
hanem hosszú távra is meghatározza a szövetség elismertségét.
A labdarúgás érdekeinek képviselete a szövetség szempontjából.
Magától értetődő, hogy a szövetség vezetői elsődlegesen saját
szövetségének érdekeit képviseli. A vezetői etika kötelezettségei nem
állnak meg a szövetség határainál, hanem magasabb szempontok
érvényesülését is megkövetelik.
Magánérdek alárendelése a szövetség érdekeinek. A szövetséget
szolgáló vezető egyéni érdekei ritkán kerülnek összeütközésbe a
szövetségi érdekkel. Ha mégis, akkor az etika megköveteli az érdekek
mérlegelését és csak nagyon súlyos esetben fogadja el a szövetség
terhére hozott döntést.
Ellenállás sportszerűtlen kísértéseknek. A korrupció, a mérkőzés
eredményében való megállapodás, az alkoholos állapotban történőjáték
stb. akkor is etikai vétség, ha nem kerül napvilágra és ezért nem von
büntetést maga után.
A játék- és versenyszabályok tiszteletben tartása. A szövegség
vezetőinek kötelessége a játék- és versenyszabályok, valamint a
sportvezetéssel kapcsolatos törvények, rendeletek stb. ismerete és azok
követése, személyében és a szövetség képviseletében egyaránt.
A szurkolók helyes magatartásának elősegítése. A szövetség
vezetőinek etikai kötelessége a szurkolók magatartásának pozitív irányba
való terelése. Ide tartoznak olyan eszközök, mint mérkőzés közben
intézkedés a túlságosan felhevült drukkerek lecsillapítására, stb.
Etikai normák MOVLSZ vezetőtisztségviselőinek számára (folytatás)
Pozitív kapcsolat a tagság, és a csapatok vezetőivel. A csapatok
vezetőinek összefogása, a pozitív vezetői tapasztalatok átadása
nagymértékben elősegítheti a labdarúgás színvonalát, különösen annak
szervezettségét.
Pozitív kapcsolat a játékvezetőkkel. A játékvezetőkkel való pozitív
kapcsolat nem csak az ítéletek tiltakozás nélküli elfogadását jelenti, hanem
a játékosok, csapatvezetők és nézők hasonló magatartásra való
ösztönzését is.
Etikai normák a labdarúgó mérkőzések nézői számára
Ma már általánosan elfogadott igazság, hogy a mérkőzések nézői maguk is
szereplői a játéknak. Magatartásukkal hozzájárulnak a mérkőzés jó vagy rossz
légköréhez, rendjéhez és – ezeken keresztül – színvonalához is.
A mérkőzések hozzásegítése ahhoz, hogy ezek – az eredménytől
függetlenül is – mindenki számára szórakoztató sportesemények
legyenek. A mérkőzések hangulata nemcsak a játék színvonalától vagy az
eredménytől, hanem a nézőtér légkörétől is függ. Igyekezzünk ezt a légkört
mindannyiunk számára kellemessé, oldottá tenni.
A kedvenc csapat sikerének sportszerűtámogatása. A néző, szurkoló
sokat tehet csapatának sikeréért. A sportszerű bíztatás, éneklés stb.
gyakran pozitív hatással van a teljesítményre. Ez a pozitív hatás segíthet
az átmeneti visszaesések áthidalásában is.
Felelősség a csapatért. Érdemes szem előtt tartani, hogy minden egyes
csapat felelős a szurkolóinak viselkedéséért, tekintet nélkül a mérkőzés
színhelyére (hazai vagy vendég). Kár lenne, ha a kedvenc csapat éppen
híveinek magatartása miatt szenvedne büntetést.
Felelősség a játékosokért. Annak a játékosnak van a legtöbb segítségre
szüksége, akinek aznap a szokottnál rosszabbul megy a játék.
Szidalmazás helyett a türelem és a bíztatás hozzásegítheti, hogy
elmozduljon a mélypontról.
A játékszabályok ismerete. Azok a nézők, akik a szabályokat ismerik,
jobban tudják értékelni a mérkőzést, elbírálni csapatuk és az ellenfél
teljesítményét és jobban megértik a játékvezetői ítéleteket.
Az ellenfél tiszteletben tartása. Ellenfél nélkül nincs mérkőzés. Alapelv,
hogy az ellenfél nem „ellenség”. A hozzáértő néző az ellenfél jó
teljesítményét is megtapsolja.
Minden játékos, sportvezető, csapatvezető, játékvezető és néző
emberi jogainak elismerése, nemzetiségüktől, etnikai és vallási
hovatartozásuktól függetlenül. E tekintetben a „zéró tolerancia” ma már
általánosan elfogadott etikai elv.
Etikai normák a labdarúgó mérkőzések nézői számára (folytatás)
A játékvezető és segítői iránti tisztelet, az ítéletek elfogadása.
Játékvezető nélkül épp úgy nincs mérkőzés, mint ellenfél nélkül. Ne
feledjük: a játékvezetők működése, objektivitása és ítéleteinek helyessége
szigorú kritériumok szerinti ellenőrzés alatt áll.
A sporttelep, kispályák rendjének, épségének és tisztaságának
megőrzése. A nézők sokat tehetnek azért, hogy a kispályák kellemes
színhelyei legyenek a mérkőzésnek, és a következő alkalmakkor is
érdemes legyen a sporttelepet felkeresni.
Felelősségi körök
A MOVLSZ felelős a szervezésért és lebonyolításért, a játékvezetőkért, a
pálya minőségéért, megfelelőségéért.
A csapatvezető felelős a csapatában lévőjátékosokért.
A játékvezető a felelős a versenykiírás és a játékszabályok betartásáért.
A hazai, illetve a vendégcsapatok felelősek a hazai, illetve a
vendégszurkolók magatartásáért.